Drużyna Słowian i Wikingów

sławaDrużyna Słowian i Wikingów zajmuje się odtwarzaniem kultury materialnej ludów zamieszkujących w wiekach IX-XI tereny środkowej i północnej Europy, w szczególności Słowian i Skandynawów. We współpracy z firmą „Geniusz” Kreatywna Edukacja drużyna zajmuje się organizacją festynów, pikników oraz imprez firmowych o charakterze historycznym.

Drużyna powstała w 2006 roku w Tomaszowie Mazowieckim przy Ośrodku Kultury „Tkacz”. Założycielem i pomysłodawcą drużyny był Marcin Mizerski – historyk, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki informacji o naborze do drużyny w „Dzienniku Łódzkim” jej pierwsi członkowie rekrutowali się aż z okolic Bełchatowa (obecnie tworzą odrębną grupę – Stowarzyszenie „Plemię Pilsian”).

Początkowo uczestnicy drużyny prowadzili zajęcia historyczne we własnym gronie, dokształcając się z wiedzy na temat wieków średnich. Dotyczyło to zarówno wiedzy teoretycznej jak i działań praktycznych z zakresu rekonstrukcji historycznej. Wiązało się to z szyciem strojów, produkcją broni, namiotów, mebli etc. Bardzo pomocne w tym były wizyty w Muzeum Archeologicznym w Warszawie i jego oddziale terenowym w Biskupinie, a także zwiedzanie zabytków,  studiowanie materiałów źródłowych, opracowań archeologicznych i historycznych. Postępy w tej pracy były na tyle spektakularne, że już po roku drużyna otrzymała zaproszenie na pierwszy pokaz. Odbył się on w Skansenie Rzeki Pilicy podczas pikniku historycznego „Wojowie, rycerze, żołnierze”. Pierwszy występ okazał się ogromnym sukcesem i zyskał drużynie wielu sympatyków i nowych członków. Od 2007 roku członkowie drużyny biorą udział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach takich jak Zlot Grup Rekonstrukcyjnych „Odyseja Historyczna” w Kutnie, Festiwal Słowian i Wikingów na Wolinie etc.

Od 2014 roku Drużyna Słowian i Wikingów zaczęła działać jako sekcja średniowieczna Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów”. Drużyna jest zapraszana regularnie na pokazy i pikniki historyczne w całym województwie. Na rzecz miasta co roku występuje woluntariacko w czasie tomaszowskiej Nocy Muzeów. Przez dziesięć lat istnienia przez drużynę „przewinęło” się ponad 40 osób. Obecnie drużyna liczy 15 stałych członków oraz systematycznie współpracuje z grupami rekonstrukcyjnymi z całej Polski.