Świat wokół nas. Dawniej i dziś.

Dawno, dawno temu...

a może niedawno - tło+postaci+tekst+kompresja

000

Program „Świat wokół nas. Dawniej i dziś” to cykl zajęć o charakterze historycznym z elementami działań artystycznych i ogólnorozwojowych. Jego celem jest wspomaganie pracy nauczycieli szkół podstawowych. W ciągu roku szkolnego na poziomie każdej klasy proponujemy do zrealizowania 4 tematy wskazanych przez nas lub dowolnie wybranych przez nauczyciela. 

Spotkania składają się z części teoretycznej (prezentacji multimedialnej lub gawędy) oraz warsztatowej, w czasie której uczestnicy w praktyce utrwalają wiedzę zdobytą podczas prezentacji. Stopień trudności części teoretycznej jak i praktycznej jest modyfikowany w zależności od potrzeb i możliwości percepcji uczestników. Dla zbudowania odpowiedniego klimatu zajęcia prowadzą edukatorzy ubrani w średniowieczne stroje a klasa lekcyjna zyskuje historyczną scenografię (oryginale przedmioty lub repliki znalezisk archeologicznych takich jak tkaniny, przedmioty gospodarstwa domowego, elementy uzbrojenia etc.). Chcąc zapewnić właściwą  jakość naszych zajęć z zachowaniem zasady podmiotowości ucznia, proponujemy zajęcia trwające dwie godziny lekcyjne w grupach około 25 uczniów. Zajęcia świetnie nadają się także do urozmaicenia działalności instytucji kultury czy świetlic środowiskowych.

ooo

Abecadło z pieca spadło - warsztat

Zuzia - lalka nieduża

Zuzia, lalka nieduża

tipi na stronę

oo

Proponowany przez nas podział zajęć został przygotowany zgodnie z wytycznymi metodyka oraz harmonogramem podstawy nauczania. Nie jest on jednak sztywnym programem a raczej zbiorem tematów, które każdy nauczyciel może dowolnie komponować według własnych potrzeb.

KLASA I

wrzesień – październik

„Abecadło z pieca spadło, czyli o tym kto i dlaczego wymyślił pismo”
PREZENTACJA:
• od pisma obrazkowego do alfabetu łacińskiego
• różnorodność współczesnych form zapisu (arabski, chiński, hebrajski itd.)
• materiały piśmiennicze na przestrzeni dziejów (od tabliczki glinianej do książki)
WARSZTATY:
• ćwiczenia z kaligrafii (pisanie piórem, trzcinką i stalówką)

listopad – grudzień

„Zuzia – lalka nieduża, czyli historia zabawki”
PREZENTACJA:
• zabawki od starożytności do czasów współczesnych
• zabawy naszych rodziców dziadków, pradziadków
WARSZTATY:
• wykonanie prostej zabawki w oparciu o wzór średniowieczny

styczeń – luty

„Nie święci garnki lepią”
PREZENTACJA:
• krótka historia powstania i użytkowania naczyń od czasów prehistorycznych do współczesnych
• rodzaje i sposoby wykonywania naczyń
• zdobienie naczyń
WARSZTATY:
• lepienie prostych naczyń glinianych technikami średniowiecznymi

marzec – kwiecień

„M jak mieszkanie”
PREZENTACJA:
• siedziby ludzkie od prehistorii do współczesności
• zależność życia dawnych ludzi od środowiska
• naturalne materiały wykorzystywane w średniowiecznym i współczesnym budownictwie
• jak powstawały i rozwijały się miasta
WARSZTATY:
• sklejanie modelu budowli historycznej

Jak to ze lnem było

Nie kupuj kota w worku

1

oo
oo
Proponowany przez nas podział zajęć został przygotowany zgodnie z wytycznymi metodyka oraz harmonogramem podstawy nauczania. Nie jest on jednak sztywnym programem a raczej zbiorem tematów, które każdy nauczyciel może dowolnie komponować według własnych potrzeb.

KLASA II

wrzesień – październik

„Jak to ze lnem było”
PREZENTACJA:
• krótka historia odzieży
• naturalne surowce do produkcji tkanin i sposoby ich pozyskiwania (wełna, len, jedwab)
• od runa do koca – narzędzia i czynności towarzyszące produkcji tkanin
• dlaczego jeden z miesięcy nazwano październik
WARSZTATY:
• tkanie na mini krosnach

listopad – grudzień

„Nie kupuj kota w worku – na kupieckim szlaku”
PREZENTACJA:
• historia handlu od czasów prehistorycznych do chwili obecnej
• historyczne systemy miar i wag
• środki płatnicze (skóry, muszle, tkaniny, monety, banknoty)
• „bursztynowy szlak” – kupcy zza gór i mórz
WARSZTATY:
• projektowanie własnej monety oraz bicie monety średniowiecznej

styczeń – luty

„Modnie czy wygodnie”
PREZENTACJA:
• ewolucja ubiorów człowieka od jaskiniowca do stroju współczesnego
• forma stroju w zależności od klimatu i jego przeznaczenia
• moda dziecięca w różnych epokach
• materiały do wyrobu ubrań
• polski strój narodowy
WARSZTATY:
• wycinanie i kolorowanie papierowych, średniowiecznych strojów dla lalek (młodsze dzieci)

marzec – kwiecień
„Wojowie i rycerze”
PREZENTACJA:
• uzbrojenie wojów i rycerzy
• od pazia do rycerza, czyli długa droga do pasowania
• Zawisza Czarny i inni słynni rycerze
WARSZTATY:
• turniej rycerski i łuczniczy (zajęcia w plenerze)

Bez pracy nie ma kołaczy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Proponowany przez nas podział zajęć został przygotowany zgodnie z wytycznymi metodyka oraz harmonogramem podstawy nauczania. Nie jest on jednak sztywnym programem a raczej zbiorem tematów, które każdy nauczyciel może dowolnie komponować według własnych potrzeb.

KLASA III

wrzesień – październik

„Bez pracy nie ma kołaczy”
PREZENTACJA
• historia użytkowania roślin zbożowych
• różne rodzaje zbóż i sposoby ich przetwarzania
• historyczne i współczesne sposoby uprawy zbóż – prace i narzędzia
• droga jaką musi przebyć ziarno, aby stało się chlebem (dawniej i dziś)
WARSZTATY:
• lepienie i pieczenie podpłomyków (pieczenie odbywa się na zewnątrz budynku na średniowiecznym palenisku)

listopad – grudzień

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
PREZENTACJA:
• czym pielęgnowali zęby jaskiniowcy
• w rzymskiej i średniowiecznej łaźni
• myć się czy nie myć – oto jest pytanie
WARSZTATY:
• produkowanie mydełek

styczeń – luty

„Zapomniane i ginące zawody”
PREZENTACJA:
• co robił bednarz, kołodziej, smolarz
• Kowalski, Owczary i ulica Ciesielska – o pochodzeniu nazwisk i nazw
• dlaczego zawody pojawiają się i giną
WARSZTATY:
• wyplatanie ozdób wiklinowych

marzec – kwiecień

„Nie od razu Kraków zbudowano”
PREZENTACJA:
• wieś, osada, gród, miasto – czyli razem raźniej
• wójt, rajca, burmistrz, prezydent, czyli kto rządził na wsi i w mieści
• zależność dawnych ludzi od środowiska
• naturalne materiały wykorzystywane w średniowiecznym i współczesnym budownictwie
WARSZTATY:
• budowanie makiety średniowiecznej osady (praca zespołowa)

Uniwersytet Pierwszego Wieku - logo

oo

W ramach współpracy z piotrkowską filią Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzimy zajęcia edukacji historycznej na Uniwersytecie Pierwszego Wieku w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim. Są to zajęcia grupowe i indywidualne.

Zajęcia grupowe są prowadzone w siedzibie filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie przy ulicy Słowackiego 114/118 na Wydziale Filologiczno-Historycznym w budynku B. Wykłady połączone z warsztatami są skierowane do klas I-III szkoły podstawowej i mogą w nich uczestniczyć uczniowie pod opieką nauczyciela. Zajęcia odbywają się w dni powszednie. Całoroczny spis tematów znajdziecie państwa odpowiednio w zakładkach Klasa I, Klasa II, Klasa III.

Szczegółowe informacje o terminach i zapisach można uzyskać mailowo: kontakt@geniusz.edu.pl, telefonicznie: 697-389-690 lub śledząc wydarzenia na Facebook’u. Koszt zajęć wynosi 15 zł od osoby za spotkanie.

Zajęcia indywidualne są prowadzone w soboty. W Bełchatowie nabór na Uniwersytet Pierwszego Wieku w roku akademickim 2019/2020 odbywa się na dwa kierunki studiów – historia i filologia polska. Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Szczegóły i formularze zgłoszeniowe pod linkiem Bełchatowski Uniwersytet Pierwszego Wieku

Studenci Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku zyskają możliwość zaspokojenia ciekawości poznawczej z zastosowaniem jednej z fundamentalnych zasad współżycia akademickiego – sine ira et studio. Połączenie wymiaru teoretycznego i praktycznego da okazję do pełnego wykorzystania cech charakteryzujących dzieci w każdym wieku: ciekawości świata, gotowości podejmowania nowych wyzwań, łatwości nawiązywania kontaktów w grupie rówieśniczej, a tym samym rozwijania ich kompetencji społecznych.

Szczegóły i formularze zgłoszeniowe pod linkiem Piotrkowski Uniwersytet Pierwszego Wieku