Oferta

Program edukacyjny

kraina MiM aProgram „Świat wokół nas. Dawniej i dziś” to cykl zajęć o charakterze historycznym z elementami działań artystycznych i ogólnorozwojowych. Jego celem jest wspomaganie pracy nauczycieli szkół podstawowych. Na poziomie każdej klasy (I- VI) proponujemy 4 tematy do zrealizowania w ciągu roku szkolnego. Zajęcia są prowadzone w klasach szkolnych. Spotkania składają się z części teoretycznej (prezentacji multimedialnej lub gawędy) oraz warsztatowej, w czasie której uczestnicy w praktyce utrwalają wiedzę zdobytą podczas prezentacji. Stopień trudności części teoretycznej jak i praktycznej jest modyfikowany w zależności od potrzeb i możliwości percepcji uczestników. Dla zbudowania odpowiedniego klimatu zajęcia prowadzą edukatorzy ubrani w średniowieczne stroje a klasa lekcyjna zyskuje historyczną scenografię (oryginały lub repliki znalezisk archeologicznych takich jak tkaniny, przedmioty gospodarstwa domowego, elementy uzbrojenia etc.). Chcąc zapewnić właściwą jakość naszych zajęć z zachowaniem zasady podmiotowości ucznia, proponujemy zajęcia dwugodzinne w grupach około 25 uczniów. Zajęcia świetnie nadają się także do uatrakcyjnienia działalności instytucji kultury oraz świetlic. Nasze działania wzorowane są na podobnych zajęciach prowadzonych w prestiżowych szkołach brytyjskich i norweskich, których mottem jest „Angażuj, motywuj, wspieraj, stawiaj wyzwania.”

Pokazy dla firm, samorządów, instytucji kultury i szkół

Zapraszamy do podróży w czasy Mieszka I. Epoka wczesnego średniowiecza to barwny okres początków państwa polskiego – idealny motyw przewodni festynów, pikników oraz imprez firmowych. Wspaniała zabawa zarówno dla dzieci jak i dorosłych.